Ułożenia planet w horoskopie

Mistrz filozofii, Pitagoras, nauczał przed wróżką oraz  wiekami, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  w liczbach zawarte są sekrety geometrii wszechświata. Uważał liczby za żywe, obdarzone duszą zasady odkrywające przed wróżką oraz  nami podstawowe prawa istnienia. Dzięki zrozumieniu wzajemnych relacji liczb w ich naturalnej kolejności człowiek wróżka zdaje sobie sprawę, iż  pojąć swój szczególny związek z boskim porządkiem rzeczy. Nauki Pitagorasa stały się podstawą rozwoju współczesnej numerologii. Ponieważ ułożenia planet w horoskopie astrologiczne wywodzą się z podziału koła przez kolejne liczby naturalne, wydaje się, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  ich podstawowe znaczenia można odkryć analizując numerologiczną symbolikę tych liczb. Na przykład podział okręgu przez trzy daje trygon. Kwadrat dzieli koło na cztery. Tak jak cyfra 3 daje nam wgląd w zasadę trygonu, tak czwórka reprezentuje archetypową naturę kwadratu. Podążając dalej za tym tokiem myślenia, koniunkcja jest rezultatem podziału okręgu przez jeden. Opozycja dzieli koło na dwa. Szóstka odpowiada sekstylowi. Ósemka wiąże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  się z półkwa-dratem oraz jego wielokrotnością, półtorakwadratem.
Pionierem analizy harmonicznej, powstałej w połowie lat pięćdziesiątych, był jej najwybitniejszy, nadal żyjący przed wróżką oraz stawiciel, John Addey. Podstawą takiej analizy jest założe wróżka zdaje sobie sprawę, iż nie, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  okrąg można podzielić przez dowolną liczbę lub jej wielokrotność oraz wszystkie te podziały mają istotne znaczenie. Można więc brać pod uwagę każdy aspekt wynikły z podziału koła przez liczbę całkowitą. Teoria harmoniczna jest wprawdzie o wiele bardziej złożona, niemniej przyznaje się do pokrewieństwa z myślą pitagorejską.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.